دانشگاه ها امروز بیشتر به معادن ذغال سنگ می مانند، بدون آزاداندیشی هیچ معرفتی حاصل نمی شود

به گزارش آسانسور، ایلنا نوشت: آکادمی در بحران است و دامنه آن هم محدود به کشور ما نیست. نهاد دانشگاه در کشور ما به سبب رشد انفجاری جمعیت و تبلیغ دانشگاه به عنوان معبری برای کسب شغل و ثروت و موقعیت اجتماعی مناسب، در سال های اخیر عملاً به یکی از بحرانی ترین نهادهای عمومی تبدیل شده است. از سوی دیگر ابداعات بومی ای چون تولید علم از قضا صفرا فزوده و به تعدادی سیاست های کلی و مبهم که خود را در قالب طرح ارتقای اساتید نمایان کرده، منتهی شده است. برنامه ارتقای اساتید دانشگاهی، آشکارا ذیل اصطلاح کاملاً بومیتولید علم علم را چیزی چون قطعه صنعتی دانسته و گمان کرده، می توان درمورد معرفت که اساساً مقوله ای کیفی است، با عناوین کمی و صنعتی سخن گفت. این، معضلی جهانی است. چه وقتی به سراغ دیوید روننگارد (استاد فلسفه دانشگاه اشتوتگارت) رفتیم تا با او در مورد ذات آکادمی سخن بگوییم، متوجه شدیم که اروپایی ها نیز دست کم در مقام مدلول به چیزی به عنوان تولید علم معتقدند و مبنای آکادمی بر اصالت مقاله بنا شده است.

دانشگاه ها امروز بیشتر به معادن ذغال سنگ می مانند، بدون آزاداندیشی هیچ معرفتی حاصل نمی شود

شرایط آکادمی، مشخصاً آکادمی علوم انسانی را چطور ارزیابی می کنید؟

طبق یک نظرسنجی که توسط دولت ایالات متحده در همین چند سال اخیر منتشر کرده است، سی و هفت درصد شاغلین معتقدند کاری که به آن مشغول هستند بی هدف و بی معناست. دیوید گریبر، انسان شناس معروف و یکی از چهره های تأثیرگذار در سنت انسان شناسی حاضر، کار عبث و بی معنا را کاری تعریف می کند که بود و نبود و انجام یا عدم انجام آن کار فرقی به حال کسی نمی کند. اینکه گمان کنید چنین کارهایی محدود به مشاغل دون پایه با افرادی صاحب مدارج دانشگاهی پایین تر است، سخت در اشتباهید. بسکمک از سطوح شغلی از پایین ترین تا برخی مدیریت های کلان اساساً چنان هستند که اگر نباشند کسی متوجه نبود آن افراد و منصاب نمی شود.

یکی از همین مشاغل که بود و نیودش یکی است، سِمت استادی در دانشگاه است. منتهی بی معنایی چنین سِمتی نیازمند بررسی است. بسیار از موقعیت های استادی هم وظایفی معطوف به آموختن به دیگران را دربرمی گیرد و هم شامل تحقیق و پژوهش است. وقتی پای تدریس در میان باشد قطعاً می توان به شایستگی و سودمندی آن معترف بود. چه اینکه کیست که تمام ساختمان دانش بشری را که انسان در طول تاریخ اندک اندک به خزائن داشته های خود افزوده، می تواند بکاود جز کسی که خود به چنان دانشی دست یافته است؟ این همان بخش پژوهشی سِمت استادی دانشگاه است که معطوف به اکتساب روزافزون دانش بوده و از جهاتی شغل مکتسب را بی معنا جلوه می دهد. براساس برآوردها به حدود هشتاد و دو درصد مقاله های دانشگاهی در حوزه علوم انسانی اساساً هیچ ارجاعی داده نمی شود. حتی یکی! گرچه وضع علوم طبیعی و دقیقه هم چندان تعریفی ندارد اما حداقل از علوم انسانی بهتر است و این میزان در مقالات علمی در حوزه های طبیعی به حدود پنجاه درصد می رسد. معنای این اعداد، تلخ ولی روشن است و حکایت از واقعیتی تکان دهنده می دهد: میزان بسیار زیادی از پژوهش های علمی جز مولفان و داوران و خوانندگان متخصص، نه جایی دیده می شوند، نه به درد مردم می خورد و نه حتی چنانکه آمار خبر می دهند به کار خود اهالی دانش می آید.

اینکه این را باید به چشم معضل و مشکل ببینیم یا نه، به این سادگی ها قابل پاسخ نیست. یک سیستم چه بسا برای حصول نتیجه مورد نظرش محتاج تولید انبوه باشد. برای مثال یک سیستم رقابتی چه بسا تعدادی زیادی بازنده و فقط اندکی پیروز و کامیاب تولید کند اما برای تولید این میزان اندک کسانی که پیروز می شوند، سیستم به بازنده ها نیازمند است. شرایط دانشگاه دقیقاً شبیه چنین سیتمی است؛ برای تولید مقدار اندکی الماس به حجم وسیعی از ذغال سنگ نیاز داریم. واقعیت این است که ما از این مساله گریزی نداریم. به هر حال آکادمی برای تولید دانش محتاج حجم انبوهی از مراجعین و علاقمندان است تا از میان آن ها کسانی بااستعداد که حقیقتاً به درد دانش می خورند را استخراج کند. چه بسا دقیق ترین نظام های استعدادیابی در این راه نتوانند ادعا کنند که ذغال سنگ های معدنِ آکادمی را می توانند به صفر برسانند. اما می توان این پرسش را مطرح کرد که آیا ره آورد ما یا به تعبیر استعاری ما در اینجا الماس استخراجی ما کافی است؟

آیا می توان گفت برنامه های ارتقای اساتید و دانشجویان و سنجش میزان دانش بر اساس کمیت مقالات عملاً آزاداندیشی را به محاق می برد؟

به نظر من، نظام دانشگاه اساساً برای تدوین و ایجد شده تا ذغال سنگ تولید کند نه الماس. موقعیت های شغلی آکادمیک دست کم در فرهنگ و کشورهای آنگلو-امریکن مایلند تا خود را نظامی مبتنی بر انتشار یا انهدام معرفی کنند. به دیگر سخن، هر استاد برای گذر از مراتب علمی پایین تر تا احراز کرسی در دانشگاه باید هر سال تعدادی مقاله در ژونال های علمی تولید کند. اما چه بسا این سؤال هرگز نپرسیده شده یا بی پاسخ مانده که آیا انتظار اینکه محصول ایده های بس سترگ و مهم در طول یک بازه زمانی از پیش مشخص مشخصاً یک دوره یک ساله به بار آید با عقل جور درمی آید؟

جالب است که چارلز داروین کسی که واضع نظریه تکامل بود بیست سال از عمر خود را صرف کرد تا دست آخر کتاب سترگ منشاء گونه ها را نوشت و کسی چون لودیگ ویتگنشتاین که از چهره های نادیده ناگرفتنی فلسفه قرن بیستم است تنها دو اثر در طول دوران کاری خود منتشر کرد. من اصلاً در مقام این ادعا نیستم که نباید موازینی برای سنجش انتشارات اساتید وجود داشته باشد اما دست کم باید این را پذیرفت که ایده های آنی نمی توانند پخته و جا افتاده باشند. در هیچ معدن ذغال سنگی یک شبه نمی توان از ذغال سنگ زمخت و سیاه، الماسی درخشان و ظریف استخراج کرد. بلکه الماس محصول ممارست مداوم در طی سالیان متعدد، کسب تجربه و احیاناً شکست های متعدد است.

من به این معتقدم که تقلا برای تولید انبوه مقالات به طور سالیانه کمک می کند تا توضیح دهیم که چرا بسکمک از این مقالات از اهمیت نسبی اندکی برخوردارند. اخیراً در مجامع دانشگاهی عبارتی به وجود آمده با عنوان کمترین واحد قابل انتشار که به این معناست که یک موضوع پژوهشی تا چد می تواند به موضوعات خردتری شکسته شود که در نهایت به موضعی برسیم که دیگر نمی توان آن را به اجزایی دیگر خرد کرد. آنگاه این موضوع همان کمترین واحدی است که می توان در مورد آن مقاله نوشت و منتشر کرد. یکی از کارکردهای چنین اصطلاحی آن است که می تواند میزان مقالات چاپی را بیشینه کند چراکه هر مقاله می تواند به نوبه خود به مقالات با موضوعات جزئی تر منقسم شود.

اما با این حال من معتقدم که اصلاً نباید تمام کوشش های پژوهشی را به یک چوب راند و همه را از دم تیغ بی معنایی یا رزومه سازی گذراند بلکه مساله من این است که دست کم خود محقق باید به کاری که می کند باور داشته باشد. یعنی به این باور رسیده باشد که انجام این تحقیق در واقع تکلیف علمی اوست و برای انجام این تکلیف احساس بامعنایی کند و کارش را هم با معنا بداند. البته کسانی هستند که معتقدند این رویه اگر مدنظر قرار بگیرد علم را به امیال شخصی و دلخواه فرومی کاهد من شخصاً با این نظر مخالفم. من فکر می کنم چه بسا این نوع خودارضایی روشنفکرانه در یک بافت وسیع تر حتی مایه خیر و نجات هم باشد. چه بسا چنین تحقیقی گرچه در ابتدا افق مشخصی را مشخص نکند و نگشاید اما دست کم آغاز راهی باشد که به نتایجی بدیع و شگرف منتهی می شود. این قسم پژوهش های از سر علاقه و ارضای نفس در واقع همیشه ناظر بر بنیادها هستند. برای همین است که اگر طالب دانشمندی هستیم که کاری اساسی کند نباید به آکادمیسین هایی چشم بدوزیم که چیزی جز ارتقای مقام علمی خود نمی شناسند. تحقیق علمی کارآمد نیازمند آزادی از چنین انگیزه هایی است.

سیستم انگیزشی آکادمیک را به راحتی می توان با عطف به اندیشیدن آزادانه و گشوه چشمی به استخراج الماس از معدن بهبود بخشید. حتی درون پارادایم انتشار یا انهدام با گذار از کمیت گرایی به کیفیت می توان گامی مهم در بهبود عملکرد آکادمی برداشت. در نهایت باید بگویم که اگر آکادمی هدفی داشته باشد آن هدف چیزی جز خلق و اشاعه دانش نیست و هر برنامه انگیزشی و ارتقا باید این هدف بنیادین را در نظر داشته باشد. اکنون وقت آن است که معدن ذغال سنگ را ترک و به آکادمی برگردیم.

منبع: ایبنا - خبرگزاری کتاب ایران

به "دانشگاه ها امروز بیشتر به معادن ذغال سنگ می مانند، بدون آزاداندیشی هیچ معرفتی حاصل نمی شود" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دانشگاه ها امروز بیشتر به معادن ذغال سنگ می مانند، بدون آزاداندیشی هیچ معرفتی حاصل نمی شود"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید